Bakgavellyft

En lyft som underlättar lastning och lossning på lastbilar.