Bladfjädring

En typ av fjädringssystem. Hittas oftare på fordon där väghållning inte prioriteras, till exempel Ford Express.