Boggi

Boggi är två axlar där axlarnas centrumavstånd är mindre än 2 meter.