Bruttovikt

Med bruttovikt menas med den totala vikten vid ett visst tillfälle.