Byggelkoppling

En typ av draganordning för lastbilar och bussar. Används för att koppla kärror och släpvagnar.