Differentialbroms

En anordning som fördelar kraften till hjulen, t.ex. till de hjul som har bäst grepp. Till skillnad från differentialspärren tillåter differentialbromsen slirning av hjulen.