Differentialspärr

En anordning som fördelar kraften till hjulen, t.ex. till de hjul som har bäst grepp. Till skillnad från differentialbromsentillåter differentialspärren inte slirning av hjulen. Differentialspärren bör inte användas i hastigheter över 50 km/h.