Friktionskoefficient

Friktionskoefficienten anger hur stor friktionen är mellan två ytor.