Onspot (Automatisk snökedja)

En typ av snökedja som automatiskt pressas mot drivhjulen.