Rak surrning

En typ av lastsäkring. Se här för exempel.