Trippelaxel (tridem)

En axelkombination med tre axlar där avståndet mellan första och sista axeln är mindre än 5 meter.