Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.


Väjningspliktsmärken

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.


Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.


Påbudsmärken

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.


Anvisningsmärken

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.


Lokaliseringsmärken för vägvisning


Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.


Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.


Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.


Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.


Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.


Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.


Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.


Trafiksignaler


Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.


Andra anordningar

Anordningarna på den här sidan är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


Tecken av polisman

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.