Vägmärken

Kryssmärke

image

Märket anger en korsning med järnväg ellerspårväg med ett eller flera spår.Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning.Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med litetrafik där det kan underlåtas utan fara förtrafiksäkerheten.Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning medjärnväg eller spårväg än en plankorsning.En stolpe som bär upp märket kan vara försedd medröd/gul stolpmarkerings-anordning.

Alternativa symboler

image image image