Vägmärken

Varning för barn

image

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsareller uppehåller sig på eller vid vägen.