Vägmärken

Varning för farthinder

image

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts somfartdämpande åtgärd.

Alternativa symboler

image