Vägmärken

Varning för fordon med förspänt dragdjur

image

Märket anger en vägsträcka där fordonförspända med dragdjur ofta korsar eller uppehållersig på vägen.Andra symboler kan förekomma på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkaandra symboler som får förekomma.

Alternativa symboler

image image