Vägmärken

Varning för kaj

image

Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.