Vägmärken

Varning för ojämn väg

image

Märket anger sådana ojämnheter eller skador ivägbanan som medför att det är lämpligt attfärdas med lägre hastighet än som annars skullevarit fallet.