Vägmärken

Varning för vägkorsning

image

Märket anger en vägkorsning där bestämmelsernai 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.