Vägmärken

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

image

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt ellerstopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image